onze tools

het holacratisch ontwerp

U wil een meer moderne, wendbare en participatieve organisatie ontwikkelen ?

U vindt inspiratie in organisatiemodellen zoals adhocratie, sociocratie, holacratie, netwerkstructuur, TEAL, LeSS, SAFe, Spotify of bevrijde organisatie ?

U wil uw structuur eenvoudig kunnen voorstellen?

Ontdek een eenvoudige, wendbare, toegankelijke en aangepaste manier van in kaart brengen, en ontwikkel:  

Z

Autonomie

Waardecreatie

Coöperatie

Oplossing van complexe problemen

Engagement

holarchisch design ?

De term « holarchie » omschrijft organische organisaties of organisatiewijzen.

In tegenstelling tot een organigram waar de organisatie van hoog naar laag wordt opgebouwd, start de holarchie vanuit de basis van de organisatie. Het zijn de onderste lagen die de hogere lagen organiseren en structureren. En dit is net wat zowel kleine bedrijven als grote structuren aantrekt in hun zoektocht naar een minder rigide en bureaucratische manier van werken. Deze tendens is tegelijk eenvoudig en complex.

Holarchisch design is een manier om de organisatie op een organische wijze te bedenken, voor te stellen en te laten leven. Het voorbeeld hiervoor ligt bij levende organismen en zelfsturende sociale organisaties.

De aanpak van het holarchisch design laat toe om zeer gestructureerd en zeer flexibel, de elementen die samen werken, voor te stellen met behulp van cirkels en rollen, zonder gebruikt te maken van een hiërarchische logica.

Deze aanpak is bijzonder zinvol voor organisaties die beslissen om de vierde cyclus van de ParticipAgile-methode « liberation » aan te vatten.  De holarchische organisatie steunt op de collectieve intelligentie en de wendbaarheid. Zij ondersteunt de ontwikkeling van innovatie en continue verbetering.

Een holarchische structuur is vóór alles een lerende organisatie op alle niveaus.

Een holarchisch design, dat is kiezen voor duidelijke rollen en verantwoordelijkheden waarbinnen de medewerkers autonoom kunnen werken zonder de connectie met de dagelijkse realiteit te verliezen.

De voorstelling van verantwoordelijkheden en interacties speelt een ruciale rol in de positieve introductie van verandering in organisaties.

Lionel Barets

CEO van, Convidencia

Kies voor een Holarchisch Design

conferenties en opleidingen

Onze conferenties of opleidingen gaan over de volgende thema’s:

 • de werking van een holacratie (holacracy)
 • een holacratische organisatie vormgeven en tot leven brengen
 • succesvolle praktijken voor nieuwe organisatievormen
 • voorbeelden en anekdotes uit het echte leven
 • de voordelen van deze nieuwe structuren

Onze conferenties en opleidingen worden met de nodige dosis humor, anekdotes en knipogen vormgegeven, waardoor het voor de deelnemers ook gewoon leuk blijft.

interventie in bedrijven

Om een agile en collaboratieve organisatie te ontwikkelen in de complexe wereld van vandaag moet je aan drie pijlers tegelijkertijd werken:

 • de structuur van de organisatie
 • de cultuur
 • de praktijken

Dankzij het holacratisch ontwerp helpen we je een duidelijke, georganiseerde structuur op poten te zetten, zónder bureaucratische mallemolen. We bieden begeleiding op maat, en onze methodes zijn innovatief en kunnen snel toegepast worden.

minigids holacratisch ontwerp

De thema’s van deze gids:

 • Uitleg en bekendmaking van de aanpak omtrent holacratisch ontwerp
 • Voorwaarden
 • De concrete toepassing van de methode
 • Praktische tips
 • Getuigenissen van onze klanten
 • FAQ

Profiteer van de eerste gids voor holacratisch ontwerp.

holarchic designer

Met de software ‘Holarchic Designer’ made by Convidencia kun je:

 • je organisatie visueel voorstellen;
 • rollen en cirkels toekennen;
 • gemakkelijk en intuïtief gebruikmaken van de diensten;
 • strategische ondersteuning krijgen voor de evolutie van je organisatie;
 • gebruikmaken van een krachtige tool om te communiceren met je teams.

Stel de rollen en cirkels van je bedrijf praktisch en concreet voor.

Lionel stelde ons voor om in cirkels en met rollen te werken voor de communicatieafdeling. Dat was meteen goed, want zo werd de organisatie duidelijk gewijzigd. Iedereen kreeg de kans om te zeggen wat hij/zij wilde. Tijdens deze oefening kon iedereen de balans opmaken van zijn/haar huidige rol en waar hij/zij naartoe zou willen gaan. We konden dus onze eigen cirkels samenstellen.Wat zo interessant is, is dat Convidencia een techniek toont en uitlegt. Ze tonen hoe die techniek bij iemand anders toegepast wordt. Ze leggen uit hoe het allemaal in zijn werk gaat. Maar daarna stemden we het af op onze behoeften. We namen de techniek met de cirkels over. We definieerden onze cirkels alleen, zonder hulp van Convidencia. Daarna belden we ze op. Lionel kwam terug. We toonden hem onze vooruitgang, en hij gaf feedback.

Philippe Massart

Communicatiemanager bij, SIBELGA

“Die hiërarchische piramidestructuur van Karott paste eigenlijk niet bij ons, bij onze werknemers. Maar ik wist niet dat er nog andere structuren bestonden. Convidencia heeft ons dat duidelijk gemaakt. Ze toonden ons eerst ieders profielen en boden ons daarna meer inzicht op het vlak van cirkelvormige organisatiestructuren. Beetje bij beetje beseften we dat die methode wel bij ons past en dat we eindelijk de oplossing gevonden hadden! Mettertijd en dankzij de verschillende seminaries van Convidencia werd er een nieuwe structuur voorgesteld. Die finetuneden we tot ze zo goed mogelijk op onze wensen aansloot en we eindelijk onze eerste cirkelstructuur konden voorleggen. Iedereen heeft nu welbepaalde verantwoordelijkheden, rollen en acties. Uiteraard is de structuur ondertussen nog verder geëvolueerd, maar het heeft ons geholpen om te bepalen op welke vlakken we op elkaar kunnen rekenen en om intelligente kruispunten te creëren tussen verschillende functies.”

Nathalie Dumont

CEO van, Karott

Gerelateerde artikels

méthode agiles : le meilleur pour votre startup !

De plus en plus de startups s’intéressent aux méthodes agiles. Et quoi de plus normal pour des entreprises qui avancent à tatons, dans l’incertitude la plus complète et qui n’ont absolument aucune idée de ce que l’avenir leur réserve ? Il ne faut pas être un génie pour deviner que cet environnement demande d’être flexible, agile et d’avancer étape par étape, petit pas par petit pas.

 
Et pour cela, rien de tel que les méthodes agiles !

Qu'est-ce que la transformation agile ?

Aujourd’hui, nous rencontrons beaucoup d’usage et de compréhension différentes du terme « Transformation Agile ». Tant au sein des organisations qui se sentent concernées qu’au niveau des sociétés de conseil ou des consultants indépendants « spécialisés » dans le domaine de l’Agilité.

Chez Convidencia, nous sommes plutôt à l’aise avec la complexité des organisations, des situations et des modèles. Et selon nous, il est important de clarifier les zones de confusion que certains peuvent ressentir.  

Test - Où en êtes-vous dans votre transformation Agile ?

Chez Convidencia, nous définissons la Transformation Agile comme ceci : il s’agit du processus qui fait évoluer en profondeur et de manière durable la culture, la structure et les pratiques d’une organisation pour qu’elle soit en mesure de s’adapter plus rapidement et avec moins de friction à la complexité et l’incertitude de son écosystème et de ses propres dynamiques internes.

Envie de savoir où vous en êtes dans votre entreprise ? Faites le test ! 

neem contact met ons op!