participagile poker

Of je nu bekend bent met de agile methodes of al eens deelgenomen hebt aan onze ParticipAgile Foundation-opleiding, je hebt vast en zeker al gehoord van ParticipAgile Poker.

Waarom zou je ParticipAgile Poker gebruiken?

Planning Poker is gebaseerd op een agile methode die voor het eerst beschreven werd door James Grenning in 2002. Het laat toe om op ludieke wijze de complexiteit van de te ontwikkelen functies in te schatten. Daarna werd het steeds populairder bij allerhande bedrijven en teams die beslissingen namen (of moesten nemen). 

Deze methode wordt over het algemeen gebruikt door projectmanagers en heeft twee voordelen:

  1. de manager en het team kunnen ideeën uitwisselen over de complexiteit van de verschillende onderdelen van het project;
  2. het biedt een ‘juist’ zicht op deze complexiteit, gewoon omdat de complexiteit gevalideerd wordt door deelnemers met verschillende ervarings- en expertiseniveaus.

Hoe werkt het?

Hoewel ParticipAgile Poker op het eerste gezicht op een normaal kaartspel lijkt, zul je meteen merken dat de kaarten niet allemaal dezelfde waarde hebben. Voor de evaluaties wordt dan ook de rij van Fibonacci gebruikt. ParticipAgile Poker heeft dus de volgende waarden: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 (of 20, 40, 100 voor grotere waarden).

Het verloop van ParticipAgile Poker is heel eenvoudig:

  • Alle deelnemers gaan in een kring zitten, zodat ze elkaar kunnen zien.
  • De verantwoordelijke legt het project uit aan het team.
  • De deelnemers kunnen vragen stellen aan de verantwoordelijke, het scenario bespreken en achterhalen aan welke voorwaarden voldaan moet worden om het project als afgerond te beschouwen.
  • Elke deelnemer evalueert de complexiteit van de uitvoering van het project, kiest een kaart die met zijn/haar inschatting overeenkomt en legt ze ondersteboven voor hem.
  • Na een op voorhand afgesproken periode worden de kaarten op hetzelfde moment omgedraaid.
  • Als de deelnemers het niet unaniem met elkaar eens zijn, wordt er gediscussieerd tot de kloof tussen de twee meest uit elkaar liggende kaarten aanvaardbaar geworden is.

Hoeveel kost een kaartspel?

1 spel: € 20
2 spellen: 30 euro (€ 15 per kaartspel)
3 spellen: 40 euro (€ 13,33 per kaartspel)

    neem contact met ons op!