Diensten

 

Management audit

 

De diagnose van een bedrijf stellen is eerst en vooral naar het bedrijf luisteren en het begrijpen.

 

Convidencia bepaalt op een snelle en nauwkeurige manier de uitdagingen die uw bedrijf tegenkomt.

Samen met u achterhalen wij de bron van de moeilijkheden – op het vlak van cultuur, organisatie of management – om u te helpen ze beter op te lossen.

 

Een management audit betekent:

 • een subtiele, intuïtieve en deskundige analyse van het welzijn van uw bedrijf
 • een adviesverlening van hoge kwaliteit en aangepaste aanbevelingen
 • een algemeen overzicht van onze tools en methoden
 • de mogelijkheid om zelf de diagnose te stellen dankzij onze opleidingen en bijstand

 Gerichte interventie

 

Intervention ponctuelle

Een gerichte interventie is een op maat gesneden programma van een of meerdere dagen.
Een gerichte interventie stelt u in staat om op een snelle en doeltreffende manier te reageren op een zware crisis. Een gerichte interventie biedt u ook de mogelijkheid om kennis te maken met de tools die wij gebruiken om collectieve intelligentie, collaboratieve prestatie, innovatie en agility te ontwikkelen.
Deze interventie kan al dan niet resulteren in een ambitieuzer veranderingsproject.

 

Een gerichte interventie betekent:

 • hulp bij het bewustmakingsproces
 • een tijdelijke begeleiding van een of meerdere dagen
 • een snelle en doeltreffende oplossing
 • een eerste stap naar verandering

Advies en begeleiding

 

Wij begeleiden uw bedrijf gedurende de gehele duur van het veranderingsproject.

 

Het doel is de werknemers met hun bedrijf te verzoenen zodat iedereen zijn werk, zijn functie en dus zijn plaats in het bedrijf kan begrijpen, beheersen en zinvol maken.

Concreet betekent dit een set van individuele en groepsinterventies die geïntegreerd worden in een project waarover u de controle behoudt.

 

Een begeleiding betekent:

 • specifieke audits
 • team, directie of management seminars
 • workshops
 • opleidingen betreffende specifieke vaardigheden
 • individuele, groeps- of executive coaching sessies
 • workshops rond innovatie
 • op maat gesneden methoden aangepast aan de specifieke kenmerken van uw bedrijf
 • het invoeren van ondersteuningsstructuren (PMO, interne communicatie enz.)
 • het oprichten van specifieke comités (stuurcomité, uitvoerend comité, diversiteitscomité, crisiscomité)

Wil u nog een stap verder gaan? Ontdek dan ParticipAgile, een combinatie van agile-methodiek en participatieve dynamiek.

 


Terbeschikkingstelling van “Change Managers”

 

Wij stellen u consulenten ter beschikking die de verandering in uw bedrijf operationeel zullen overnemen.

 

Onze consulenten zullen de transformatieprojecten de facto beheren.

De Change Managers van Convidencia maken gebruik van innovatieve methodes en tools en baseren zich op de ervaring van alle Convidencia consulenten om u te ondersteunen in uw transformatieproject.

Ze zijn volledig toegewijd aan het transformatieproject en zullen samen met u dit avontuur beleven ongeacht de positieve of negatieve omstandigheden.

De Change Managers begrijpen de complexiteit van veranderingen en weten geschikte oplossingen te vinden. Ze passen zich aan aan uw specificiteiten en weten weerstand en onzekerheid met welwillendheid aan te pakken.

 

Change managers ter beschikking stellen betekent :

 • Toegewijde resources voor uw transformatieproject
 • De belichaming van de transformatie in uw bedrijf
 • De pragmatische en concrete uitvoering van de verandering
 • Een focus op de verandering zonder dat de andere operationele verantwoordelijkheden beïnvloed worden
 • Het beheren van de (positieve en negatieve) emoties die de verandering met zich meebrengt

 

Interne communicatie

 

Onze ondersteuning van de interne communicatie heeft als doel de verspreiding van geruchten ten opzichte van de verandering in het bedrijf te vermijden.

 

In plaats van de mensen zich te laten overspoelen door onzekerheden bij de koffiemachine, organiseren wij uw interne communicatie zodat iedereen zich betrokken voelt bij het veranderingsproject.

 

De doelstellingen zijn:

 • het veranderingsproject zinvol maken
 • de angsten en onzekerheden omtrent verandering wegnemen
 • het gevoel van toebehoren tot het project ontwikkelen

 

Een ondersteuning van de interne communicatie betekent:

 • een audit van de bestaande middelen op het vlak van interne communicatie
 • interne communicatieplannen gekoppeld aan het veranderingsproject en de behoeften van de verschillende stakeholders
 • groepsanimaties
 • artikels en newsletters
 • illustraties, logo’s en aangepast communicatiemateriaal
 • constante feedback om de communicatie aan te passen aan de behoeften van het project en de teams