onze tools

salutogenese

Geeft u de juiste en voldoende informatie aan uw managers ?

Heeft u een duidelijke en inspirerende visie voor uw onderneming, groep, team, project ?

Hebben uw medewerkers voldoende controle over de situatie wanneer zij te maken hebben met veranderingen, transformaties en andere implementaties in uw organisatie ?

 

Wat is salutogenese?

Gebaseerd op het concept van Aaron Antonovsky, vertrekt de salutogenese vanuit de oorsprong van gezondheid ‘saluto” en niet vanuit de oorsprong van de ziekte. Het principe van deze tool is dat hoe meer een individu een gevoel heeft van coherentie, hoe makkelijker hij een goede psychische en fysische gezondheid zal bereiken.  Om dit gevoel van coherentie te bekomen, heeft het individu of de groep nood aan voldoende inzicht, controle en zingeving. Dit model kan zowel preventief als curatief gebruikt worden en is gebaseerd op 3 fundamenten:

 • Inzicht

Het begrijpen van de realiteit gestoeld op een perceptie van structuur, voorspelbaarheid en verklaarbaarheid van de dingen die gebeuren. Om inzicht te kunnen geven aan de medewerkers, is het van belang om dat de informatie die wordt gegeven helder en transparant is.

 • Controle
  • De notie van controle over de dingen die gebeuren, kunnen we omschrijven als de overtuiging van de mens dat hij de problemen die hij tegenkomt zal kunnen oplossen.

   Als er een kloof is tussen het niveau van verantwoordelijkheid dat men moet opnemen en de middelen om die verantwoordelijkheid te kunnen opnemen, kan dat veel stress veroorzaken in de organisatie. Participatie bij de ontwikkeling van nieuwe ideeën of bij het nemen van beslissingen is dan noodzakelijk.

   

  • Zingeving
   • Naast het begrijpen van de situatie en een gevoel van controle over wat er gebeurt, is het eveneens van belang om een hoger doel te zien. De zin van een actie verrechtvaardigt het engagement en de motivatie van het individu. De coherentie tussen deze 3 elementen, inzicht, controle en zingeving, laat het individu toe om gezond te blijven, zelfs in moeilijke situaties.

    Dit principe kan worden toegepast in de bedrijfswereld en aan gelijk welke stressvolle situatie waarmee mensen worden geconfronteerd.

    In elke organisatie hebben de medewerkers nood aan inzicht in hun situatie, middelen om hun verantwoordelijkheden te kunnen opnemen, en hun acties te zien in een groter geheel dat zin heeft en geeft.

   De salutogenese is een tool dat de ontwikkeling van de coherentie van individuen, groepen en volledige organisaties ondersteunt.

   Wanneer mensen geconfronteerd worden met onzekerheid en interne en externe factoren die stress veroorzaken, zijn ze wel eens hun pedalen kwijt. Ze kunnen het gevoel hebben helemaal te verdrinken en inzicht in, controle over en zin van hun acties voor de onderneming verliezen.

   Dit verlies aan coherentie kan hun deelname aan het leven binnen de organisatie op de helling zetten, en beetje bij beetje, riskeert de onderneming om haar harmonie te verliezen. Er ontstaat een bitter klimaat met veel scepticisme en spanning, met gedemotiveerde medewerkers op het randje van de burn out.

    Er is dus een verband tussen coherentie en gezondheid, zoals de socioloog Aaron Antonovsky in zijn werk omschrijft. Een gevoel van coherentie laat het individu bijgevolg toe om flexibel te reageren op veeleisende en moeilijke situaties, mede door het inzetten van de juiste resources (fysische, psychische, cognitieve, emotionele,…)

    

   Een aanpak gestoeld op de SALUTOGENESE is dus bijzonder zinvol om:

   • Een kader te ontwikkelen dat open staat voor verandering
   • De juiste resources aan te reiken om om te gaan met stress
   • Medewerkers te motiveren
   • Mensen te begeleiden in kritieke situaties
   • Het hoofd te bieden aan moeilijke, onvoorziene en onzekere situaties 

   Gerelateerde artikels

   nos clients, nos meilleures références

   Découvrez les réactions de nos clients, les témoignages du terrain, les coulisses de l’accompagnement et les moments forts de notre relation.

   l’innovation et le changement en entreprise : comment impliquer vos employés ?

   Souvent, et même trop souvent, on donne du travail à un employé. Littéralement. 

   On songe rarement à inverser les rôles. L’employé pourrait donner du travail à son manager. Il pourrait donner du travail à ses collègues, à lui-même et, si tous faisaient de même, chacun serait interdépendant. Le management ne serait plus envisagé du haut vers le bas mais bien de façon latérale et entremêlée, comme une toile d’araignée (ou un napperon au crochet, si vous préférez).

   créer une culture d’entreprise, comment faire ?

   Symboliquement, la culture d’entreprise représente l’âme de votre organisation, sa raison d’être. Et elle ne se forge pas du jour au lendemain. Il est donc important de mettre tous les éléments à votre disposition afin de créer une culture d’entreprise performante. Car sans culture d’entreprise, pas de survie possible. Convidencia vous livre quelques conseils.

   neem contact met ons op!