ParticipAgile Foundation

Als team met de glimlach omgaan met verandering in het bedrijf? Dat was nog nooit zo eenvoudig!

ParticipAgile Foundation is een opleiding die theorie en praktijk samenbrengt in een 100% fun omgeving!

Het is een collaboratief initiatief van Lionel Barets en Michel Duchateau. De ParticipAgile-methode integreert de beste principes van de agile methodes en participatieve dynamiek.

De ‘Foundation’-module helpt je de basis van agile collectieve intelligentie te ontdekken, begrijpen en in te oefenen.

inhoud

Op twee dagen tijd kom je te weten:

 • hoe je je team helpt om samen te werken en performante, participatieve vergaderingen te organiseren;
 • hoe je praktische en relevante oplossingen co-creëert;
 • hoe je op efficiënte wijze collectieve beslissingen neemt met respect voor alle medewerkers, en hoe je de uitvoering ervan controleert;
 • hoe je projecten stap voor stap in goede banen leidt met behulp van eenvoudige en efficiënte methodes en tools;
 • hoe je de efficiëntie van het team, de integratie van de klant, transparantie, het respect voor wat er opgeleverd moet worden en continue verbetering ontwikkelt. 

aangekaarte technieken

 • Optimalisatie van vergaderingen (de drie tijden)
 • Participatief management (de drie plaatsen)
 • Sessies voor brainstorming en co-creatie (“Ik in jouw plaats”)
 • Uitwerking van mature voorstellen
 • Proces voor collectieve besluitvorming
 • Participatief stemmen (jetons)
 • Omgaan met onzekerheid (iteraties)
 • Planning en prioriteiten stellen (kanban-bord)
 • Activiteiten in goede banen leiden
 • Inschatten van haalbaarheid en waarde (ParticipAgile Poker)
 • Registreren van complexiteit (backlog)
 • Continue verbetering (retrospectieve)
 • Samen successen vieren

doelstellingen

 • Verandering beschouwen als een gewoonte in plaats van een crisis
 • Paradoxen het hoofd bieden door collectieve intelligentie te stimuleren
 • Onzekerheid stap voor stap aanpakken
 • Macht creëren door autonomie en samenwerking te ontwikkelen
 • Een hoog performanceniveau ontwikkelen en behouden door middel van continue verbetering
 • De veranderende behoeften van klanten vervullen (intern/extern)
 • Zin geven aan de organisatie en alle talenten samenbrengen voor een gezamenlijk project

voordelen

 • Succesvolle praktijken om de performance, de samenwerkingde agility, de participatie en de betrokkenheid van je medewerkers te boosten
 • Concrete methodes om de structuur en cultuur van je bedrijf te laten evolueren
 • Echte voorbeelden van co-creatie, crisissen, strategische beslissingen, de stap-voor-staporganisatie van het werk en vieren van successen
 • Een pakket van gebruiksklare tools, meteen na je opleiding
 • Het besef dat performance én welzijn binnen handbereik liggen voor je organisatie!