Dynamische waarden Foundation

Het Valeurs Dynamiques®-model (dynamische waarden) bevat alle tools die teams en organisaties vandaag de dag nodig hebben om zich op serene wijze verder te ontwikkelen en zo gezonder of meer matuur te worden.

Sinds  2010 integreert Lionel Barets, oprichter en CEO van Convidencia, verschillende evolutiemodellen van organisaties, zoals de Spiral Dynamics van Clare Graves, de ontwikkelingsstadia voor teams van Bruce Tuckman en de strategische rollen in de ontwikkeling van organisaties van Ichak Adizes.

Hij wil zo hyper-pragmatische analyseschema’s ter beschikking stellen, die toelaten om niet alleen organisatiesystemen, maar ook teams, ontwikkelingsfasen en bronnen van spanningen beter te begrijpen.

Dit model verduidelijkt:

 • de stabiliteits- en evolutiemechanismen van een systeem;
 • de link tussen structuur en cultuur;
 • de praktijken en managementstijl bij de ontwikkeling van coherentie. 

Het verwijst ook naar de elementen die essentieel zijn om een team en een hele organisatie te helpen bij hun verschillende ontwikkelingsfasen.

 

Het model is trouwens inzetbaar voor communicatie, management en persoonlijke ontwikkeling, en is dus bijzonder relevant en efficiënt voor de begeleiding van organisatorische en culturele veranderingen.

Inhoud

Op twee dagen tijd bestuderen we:

 • de mechanismen voor de versterking van de coherentie van een organisatie en de evolutie ervan;
 • de schaal van de waardesystemen uit de Spiral Dynamics, die de ontwikkeling van de maturiteit van individuen, groepen en beschavingen in kaart brengen;
 • oefeningen op het vlak van integratie en diagnose;
 • de ontwikkelingsstadia van bedrijven uit het werk van Ichak Adizes;
 • de impact van een ontwikkelingsstadium op de interne cultuur en ook de organisatiestructuur;
 • de rollen die essentieel zijn voor de ontwikkeling van een organisatie;
 • de rol van de managers, hr en ondersteunende functies in de ontwikkeling van de organisatie; de ontwikkelingsfasen van teams uit het werk van Bruce Tuckman;
 • de leiderschaps- en managementstijlen in verband met de maturiteit van een team, het ontwikkelingsstadium van een bedrijf of de interne cultuur;
 • de integratie van deze tools om een eerste diagnose van een organisatie te leveren en te begrijpen hoe ze ‘eenvoudigweg’ een bijzonder hoog complexiteitsniveau in kaart brengen.

Besproken modellen 

 • Een aanpassing van de Spiral Dynamics
 • De PAEI-rollen en ontwikkelingsstadia van bedrijven
 • De ontwikkelingsfasen van teams
 • Leiderschap en evolutief management
 • Het  convidence-principe, toegepast op organisatiediagnose

doelstellingen

 • Een model voor de evolutie van individuen, groepen en organisaties ontdekken om de mechanismen voor individuele en collectieve verandering te begrijpen
 • Verschillende soorten individuele en collectieve functies verkennen om houdingen en gedragingen gemakkelijk te kunnen ontcijferen en de oorsprong van talloze conflicten te achterhalen
 • Begrijpen hoe je een organisatie op serene wijze matuur laat worden in verschillende ontwikkelingsstadia
 • Het ontwikkelingsstadium van een organisatie identificeren en achterhalen of het gaat om coherentie, ontaarding of transitie
 • Weten hoe je de teams moet helpen sneller te evolueren naar een betere performance
 • De verschillende leiderschaps- en managementsoorten kennen in verband met de maturiteit van een team en het strategische belang van aanpassingsvermogen

voordelen

 • een spotlight op het begrip van de evolutie van de mens, van maatschappijen en van beschavingen
 • pragmatische tools verzameld in één model om de complexiteit van cultuurtransformaties in kaart te brengen
 • belangrijke elementen om een organisatie te helpen haar coherentie terug te vinden ten voordele van het welzijn en de performance
 • een schema om je strategische doelstellingen en je traject te definiëren of aan te passen in het kader van een transformatie

Pedagogische hulpmiddelen

 • Video’s die tijdens de opleidingen getoond worden
 • Slides voor theoretische presentaties – waarvan de deelnemers daarna een digitale versie ontvangen.