Uw behoeften

 

1. Ontwikkeling van uw teams

 

Als verantwoordelijke,

 

 • Heeft u de indruk dat uw medewerkers een gebrek hebben aan motivatie?
 • Stelt u vast dat het moeilijker is om uw talentvolle medewerkers te behouden?
 • Vindt u dat uw medewerkers last hebben om hun verantwoordelijkheid te nemen?
 • Misschien beschikken ze over onvoldoende autonomie in hun werk?
 • Wenst u de band en de teamgeest binnen uw bedrijf te verbeteren?
 • Wenst u de doeltreffendheid en de prestatie aanzienlijk te verhogen?
 • Vindt u dat uw medewerkers het moeilijk vinden om zin te geven aan hun werk?

Pak dit aan door:

 • de collectieve intelligentie aan te wakkeren met de participatieve dynamiek
 • de voorwaarden voor coherentie tot stand te brengen met de salutogenese 
 • een aangepast beheer te ontwikkelen dankzij de “Leadership & Management Dynamics” module van de Dynamische waarden
 • de prestatie te verhogen met ParticipAgile.

Meer info

 

2. Ondersteuning van de directie en het management

 

Als bestuurder,

 

 • Komt u soms alleen te staan tegenover uw beslissingen en ambities?
 • Vindt u dat uw directiecomité doeltreffender moet functioneren?
 • Vraagt u zich af of de komst van uw nieuwe managers goed aanvaard wordt door uw medewerkers?
 • Heeft u de indruk dat onderlinge steun, samenwerking en de wil om samen vooruit te komen in uw managementteam ontbreken?

Sensibiliseer uw managementteam en ga vooruit dankzij:

 • de dynamische waarden om uw teams meer matuur te maken
 • de principes van de participatieve dynamiek om de doeltreffendheid van de besluitvorming te verhogen
 • de executive coaching om bestuurders te ondersteunen in het nastreven van hun ambities
 • de management workshops om het maturiteitsniveau van een managementteam te ontwikkelen.

Meer info

 

3. Culturele en organisatorische overgang 

 

Als bestuurder of change manager,

 

 • Stelt u vast dat de onderneming zich ontwikkelt en dat u het soms moeilijk heeft om te volgen?
 • Denkt u dat uw medewerkers de bedrijfswaarden en –cultuur dagelijks beter zouden kunnen beleven.
 • Heeft u de indruk dat informatie weinig of slecht verspreid wordt tussen uw afdelingen?
 • Stelt u aanpassingsmoeilijkheden vast bij uw medewerkers na de fusie van uw ondernemingen of afdelingen?
 • Merkt u op dat uw medewerkers lijden onder het gebrek aan informatie over de veranderingen die in de onderneming plaatsvinden?

Wij kunnen onmiddellijk een begeleiding opzetten. Daarvoor gebruiken we onder andere:

 • de ontwikkelingsfasen van ondernemingen met het Evolutiemodel van bedrijven van de dynamische waarden
 • het afstemmen van de verschillende verdiepingen van de « bedrijfsraket »
 • de ontwikkeling van co-creatie
 • de ondersteuning van de interne communicatie om de verschillende partijen gerust te stellen, samen te brengen en bij de verandering te betrekken

Meer info

 

4. Bedrijfsproject en crisisbeheer

 

Als bestuurder of teamverantwoordelijke,

 

 • Droomt u ervan de sleur op uw werk te doorbreken?
 • Wenst u een routekaart te maken voor het bedrijfsproject om een nieuwe dynamiek te creëren?
 • Vindt u dat uw medewerkers zich weinig betrokken voelen bij collectieve projecten?
 • Vindt u het moeilijk om van een crisis kansen te maken?
 • Moet u het hoofd bieden aan herhaalde crisis?
 • Mist u een duidelijke positionering om strategische beslissingen te nemen?

 Om crisis beter te beheren en het dagelijks bedrijfsleven dynamischer te maken, gebruiken wij tools die u zullen helpen:

 • Coherentie te ontwikkelen op alle bedrijfsniveaus, van het bedrijfsdoel tot de concrete activiteiten van het bedrijf dankzij dankzij de “bedrijfsraket” en de principes van de salutogenese
 • Al uw medewerkers te betrekken bij het bepalen van de bedrijfscultuur dankzij de participatieve dynamiek
 • Uw bedrijf en uw teams meer agile te maken in moeilijke omstandigheden dankzij ParticipAgile
 • Strategische beslissingen eenvoudig te maken dankzij een bedrijfsdoel en een duidelijke positionering

Meer info

 

5. Operationele en managementinnovatie

 

Als bestuurder, change manager of innovatieverantwoordelijke,

 

 • Moet u een innovatiecultuur ontwikkelen?
 • Wenst u intrapreneurship te starten?
 • Vindt u dat het bestuursmodel van uw onderneming met zijn tijd moet meegaan om de huidige uitdagingen te kunnen aangaan?
 • Wenst u een ideeëndemocratie te ontwikkelen en uw bedrijf te bevrijden?

 

Wij stellen u verschillende werkwijzen voor waaronder:

 

 

 

Meer info