Training ParticipAgile Foundation

Training ParticipAgile Foundation

 

De vorming die een mix is van aanleren en toepassen van het aangeleerde in de praktijk,

in een omgeving die 100 % fun is!

De auteurs

ParticipAgile is een initiatief ontstaan uit de samenwerking tussen Lionel Barets en Michel Duchateau. De methode ParticipAgile is de integratie van de beste principes uit Agile methodes  en de participatieve dynamiek

“Onze opleidingen zijn 50% praktisch, 50% ludiek, 100% geniaal !  In een beperkt tijdsbestek leer je om agile en participatieve technieken in een team toe te passen.”

Lionel Barets

Lionel Barets

Expert in participatieve organisatie

Michel Duchateau

Michel Duchateau

Expert in agile innovatie

 

De trainer

 

De trainer is Marleen Peeters – Consultant bij Convidencia.

 

De methode ParticipAgile

Deze methode is ontwikkeld vanuit de vaststelling dat ondernemingen nood hebben aan tools om collectieve intelligentie, agile werken en innovatie op een makkelijke manier te implementeren zodat het mogelijk wordt om snel concrete resultaten te boeken.

Ze is gebaseerd op 4 cycli : Participation, Iteration, Innovation, Liberation. 

De vorming « ParticipAgile Foundation » geeft u de mogelijkheid om de 2 eerste cycli te ontdekken, te begrijpen en toe te passen : Participation en Iteration.

l

Inhoud

In 2 dagen, behandelen we :

 • Hoe uw team helpen om samen te werken, om effectieve en participatieve meetings te organiseren.
 • Hoe praktische en pertinente oplossingen te co-creëren
 • Hoe efficiënt collectieve beslissingen te nemen en hun uitvoering te coördineren, met respect voor alle medewerkers
 • Hoe projecten stap per stap te beheren met eenvoudige en efficiënte methodes en tools.
 • Hoe de efficiëntie van teams te verhogen, de klant te integreren, de transparantie te promoten, met respect voor het doel van het eindproduct en in een sfeer van continue verbetering 

Behandelde technieken :

 • Optimalisatie van meetings (de 3 tijden)
 • Participatief beheer (de 3 plaatsen)
 • Brainstorming en co-creatie proces (Ik, in jouw plaats)
 • Uitwerken van mature voorstellen
 • Proces voor het nemen van collectieve beslissingen
 • Participatieve stemmingen (jetons)
 • Omgaan met onzekerheden (iteraties)
 • Planning en priorisatie (kanban)
 • Pilootprojecten van activiteiten
 • Schatting van de haalbaarheid en de waarde (ParticipAgile Poker)
 • Verdeling van de complexiteit (backlog)
 • Continue verbetering (retrospective)
 • Participatif vieren
Z

Doelstellingen :

 • Verandering als de gewone gang van zaken zien, en niet als een crisis
 • Paradoxen aanpakken door collectieve intelligentie in te zetten
 • De onzekerheid stap per stap aanpakken
 • Creëren van macht door het ontwikkelen van autonomie en samenwerking
 • Ontwikkelen en onderhouden van een hoog prestatieniveau via continue verbetering
 • Voldoen aan de wijzigende noden van klanten (intern & extern)
 • Zingeven in de gehele organisatie en inzetten van alle talenten in functie van het gemeenschappelijk project

Dit neem je mee:

 • Geteste en gevalideerde werkwijzen om een boost te geven aan het prestatieniveau, de samenwerkingagile werken, participatie en implicatie van uw medewerkers
 • Concrete methodes om de structuur en de cultuur van uw onderneming te laten evolueren
 • Echte co-creatie-ervaringen, ervaringen met crisissituaties, strategische beslissingen, stapsgewijze werkorganisatie en vieren van successen
 • Een toolbox klaar voor gebruik, vanaf de eerste dag na de training
 • De zekerheid dat de prestaties en het welzijn in uw organisatie binnen handbereik liggen !

« De concepten zijn hyper eenvoudig, zeer duidelijk en makkelijk toe te passen. Ik hou van de Lego-approach die het mogelijk maakt om snel aan te passen aan onze noden. » 

Michèle Lurson

Training and competences manager, UCB

« Aan de ene kant sla je de theorie zeer snel op, en aan de andere kant, wordt de theorie onmiddellijk vertaald in dynamische en praktische workshops. Men vertrekt met een massa aan verrijkingen en misschien zelfs met nog meer dan men denkt. Zeer snel voor herhaling vatbaar ! »

Marie-Josée Baio

Senior HR, Business Partner, UCB

Data voor de inter-ondernemingen vormingen

De geplande vormingen hieronder vermeld zijn bestemd voor deelnemersgroepenuit verschillende ondernemingen en sectoren. Interactiviteit en collectieve dynamiek staan centraal in deze vormingen. Het aantal plaatsen is beperkt tot 16 per module. De training vindt plaats in de kantoren van Convidencia in Ukkel.

* 14, 15 mei 2019

Inscrijving

* 29-30 augustus 2019

Inscrijving

* 5-6 november 2019

Inscrijving 

Geïnteresseerd in onze vormingen ?

12 + 7 =