Tools

 

Dynamische waarden

Modèle evolution

 

Het model van de dynamische waarden helpt de personen en ondernemingen die een verandering ondergaan te begrijpen.

Het model beschrijft de verschillende manieren waarop men over de wereld denkt en hoe men naar de wereld kijkt en laat ons toe de rijkdom van de diversiteit maar ook de oorzaak van de spanningen te begrijpen.Het model van de dynamische waarden is specifiek van toepassing op het management, de communicatie en de begeleiding van de verandering en is vandaag onmisbaar om de verschillende problemen van ondernemingen te behandelen.

Dit model biedt een schema dat een duidelijk antwoord geeft op vragen zoals:

 • Welke stelsels van waarden bestaan er in het team en in het hele bedrijf?
 • Wat zijn de hefbomen voor verandering en hoe kan men die gebruiken?
 • Welk type bedrijfscultuur en management is geschikt naargelang het maturiteitsniveau van het team?
 • In welke ontwikkelingsfase bevindt mijn onderneming zich?
 • Hoe moet men veranderingen aangaan en begeleiden?

Participatieve dynamiek en Sociocratie

election_sans_candidat

 

De participatieve dynamiek helpt de samenwerking binnen teams snel te ontwikkelen.

Deze aanpak is gebaseerd op de collectieve intelligentie en ontwikkelt het vermogen van een groep om samen problemen op te lossen en coherente beslissingen te nemen terwijl de communicatie en het vertrouwen versterkt worden.

Wanneer de participatieve dynamiek toegepast wordt in de hele onderneming, groeit het uit tot een participatief bestuur zoals de sociocratie. Het doel is de prestaties te verhogen door middel van de actieve samenwerking van alle leden.

Deze methode biedt heel concrete principes en tools die toestaan om:

 • De doeltreffendheid van vergaderingen te verbeteren
 • Samen strategische problemen op te lossen
 • Collectieve en doeltreffende beslissingen te nemen
 • Machtsstrijden en spanningen binnen het bedrijf te verminderen
 • De verandering te begeleiden door de concrete inzet van de medewerkers

Meer info

Salutogenese

group_spirale

 

De salutogenese helpt coherentie te ontwikkelen bij individuen, groepen en ondernemingen in hun geheel.

De salutogenese, die gebaseerd is op het begrip van Aaron Antonovsky (1923-1994), richt zich op de oorsprong van gezondheid en niet op de oorsprong van ziekte.
Het kernprincipe is dat hoe sterker iemand het gevoel van samenhang ervaart, hoe dichter hij/zij bij een constante goede gezondheidstoestand kan komen te staan. Om dit gevoel van samenhang zelfs in een moeilijke situatie te hebben moet het individu of de groep over voldoende begrip, controle en zin kunnen beschikken.

Wij hebben het salutogenese principe aangepast aan het bedrijfsleven en de talrijke stressvolle situaties die eruit voortvloeien. De medewerkers moeten hun situatie begrijpen, over de middelen beschikken om hun verantwoordelijkheden te kunnen uitoefenen en hun acties te kunnen inpassen in een zinvol groter geheel.

Deze methode biedt nuttige principes om:

 • een gunstig kader te scheppen voor verandering
 • de nodige middelen te brengen om stressbestendigheid te ontwikkelen
 • de medewerkers te motiveren
 • mensen te ondersteunen in een kritische situatie
 • het hoofd te bieden aan moeilijke situaties met een onzekere uitkomst

ParticipAgile

puzzle

 

ParticipAgile is een tool die het beste van de participatieve dynamiek en van de Agile methoden integreert.

De voorgestelde methoden ontwikkelen het maturiteitsniveau van teams en bedrijven door de doeltreffendheid van projecten of operationele activiteiten te koppelen aan de ontwikkeling van de samenwerkingsgeest en van de collectieve intelligentie.

De voortgebrachte prestatie en dynamiek verhogen de resultaten van de onderneming dankzij de betrokkenheid van en met respect voor de mensen.

Dankzij ParticipAgile kan men:

 • zowel de agility van bedrijven als het maturiteitsniveau van teams ontwikkelen
 • innovatie een boost geven door de bedrijfscultuur, de ideeën, intrapreneurship en creativiteit te ontwikkelen
 • de onderneming bevrijden om die te begeleiden naar managementinnovatie en een nieuw bestuursmodel