• De Ridders van de Lente

  In een tijd van crisis vol onzekerheid, vragen en moeilijkheden moeten de oude helden vaak het onderspit delven. Het blijft indrukwekkend en aantrekkelijk om een succesvolle, innovatieve onderneming op poten te zetten die meespeelt met de internationale marktleiders. Maar in de schaduw van deze ondernemingen groeien steeds meer nieuwe helden, die, hoewel ze minder op de voorgrond treden, zeker even lovenswaardig zijn.

  De bedrijfswereld davert op zijn vestigingen tijdens deze « Lente van de Bedrijfswereld ». In een periode waarin twijfel hoogtij viert, worden de huidige paradigma’s en het actuele functioneren in vraag gesteld en getracht om te vormen zodat ze de werknemers meer ruimte bieden voor autonomie, creativiteit en samenwerking. Een duidelijk en logisch idee dat in de praktijk toch zeer moeilijk blijkt.

  Het blijft verbazingwekkend hoeveel obstakels en moeilijkheden mensen moeten overwinnen om gelukkig te zijn. Hindernissen die meestal worden gecreëerd door henzelf. Is dat tegenstrijdig? Of absurd? Neen. Voor vele ondernemingen is het helaas de realiteit. Vergelijk het met een persoon die al jaren snakt naar licht en klaagt over de duisternis, maar die, als het licht er dan eindelijk is, het kost wat kost zal vermijden omdat het pijn doet aan de ogen. Zo rebelleren de burgers van het Koninkrijk der bedrijven tegen de nieuwe paradigma’s omdat ze ervan uitgaan dat er toch niets zal veranderen.

  Bedrijven het licht doen zien is een moeilijke opdracht. Een avontuur vol hindernissen waarvoor buitengewone krachten nodig zijn, en waarbij de paradoxen en de absurditeit flirten met sciencefiction. De onderneming heeft dus dringend nieuwe dappere helden nodig, hedendaagse ridders die streven naar verder ontwikkelde bedrijven. Hoog tijd voor de Ridders van de Lente!

  Wie zijn de Ridders van de Lente?

  De Ridders van de Lente zijn de nieuwe helden van de onderneming, vermomd als manager, HR-manager, change manager, projectleider of werknemer. En ze kunnen niet meer verschillend zijn van hun notoire voorgangers: die vernuftige, vaak individualistische, ondernemers die dankzij een innovatieve idee prompt werden gebombardeerd tot beroemde en benijde marktleiders. De Ridders van de Lente trekken ten strijde voor een positieve interne werking en een hechte samenwerking. Ze hebben geen behoefte aan schijnwerpers of erkenning. Ze stormen rechtstreeks op hun doel af: een geëvolueerd bedrijf.

  De nieuwe helden zijn vandaag onmisbaar voor dat doel. Dankzij hun buitengewone krachten en talenten zoals hun durf, zin voor verandering, verlangen om samen te werken en hun vermogen om onzekerheid in goede banen te leiden, maken zij het verschil. Maar zonder hulp kunnen ze de strijd niet winnen. Daarom is hun strategie om steeds nieuwe helden binnen het bedrijf te zoeken zodat de verandering steeds groter en zichtbaarder wordt.

  De Ridders van de Lente zijn ware helden op een nobele queeste waarbij ze heel wat obstakels moeten overwinnen. En vaak zijn het net die mensen en systemen die ze willen redden die het meest tegenstribbelen.

  Wie zijn de slechteriken in dit verhaal?

  Een held is geen held zonder slechterik. De allergrootste en gevaarlijkste vijand van de Ridders van de Lente is de zeskoppige draak, Sixo. Elke kop heeft zijn eigen willetje en creëert een heel eigen soort problemen. Samen zijn ze verantwoordelijk voor alle grote moeilijkheden binnen de huidige bedrijfswereld.

  De eerste kop heet Ego, en is de baas der koppen. Ego stookt de werknemers aan om hun eigen persoonlijke verlangens na te streven zonder stil te staan bij de gezamenlijke belangen. Vaak zijn de ego’s onderling ook in een gevecht verwikkeld omdat hun individuele verlangens niet verenigbaar zijn. De ene machtsstrijd volgt de andere op en deze ego-oorlogen eindigen doorgaans in algemene ontevredenheid.

  De tweede kop heet Silo. Silo wakkert het individualisme aan in partners, diensten en beroepen waardoor zij zich gaan isoleren en afzonderen van de anderen. In een onderneming zie je maar al te vaak dat bepaalde diensten of afdelingen leven volgens hun eigen ritme, streven naar hun eigen verlangens en volledig losstaan van de andere diensten en afdelingen of zelfs van de gehele onderneming. Elke Silo probeert zijn eigen willetje op te leggen.

  De derde kop is StatusQuo. Deze kop verplicht de werknemers om in hun comfortzone te blijven en de situatie kost wat kost te verdedigen zelfs in moeilijke of zware tijden. Het is nu eenmaal eenvoudiger om te klagen over een welbekende situatie en tegelijkertijd te roepen dat verandering niet nodig is, dan al je moed bijeen te rapen en je op onontgonnen terrein te wagen.

  DragonSixo-web

  De vierde kop kreeg de naam Frustratio. Deze kop kan als geen ander wrevel en frustratie opwekken. Hij moedigt klagen en massale victimisatie aan want het is immers fijner om in groep te lijden dan helemaal alleen. Zo creëren werknemers coalities binnen een onderneming tegen alles wat hen niet aanstaat.

  De vijfde kop heet Supporto. Deze kop streeft naar het omvormen van de ondersteunende diensten van een onderneming tot ware dictators. Dictators die pretenderen dat ze de operationele activiteiten ondersteunen, maar eigenlijk hun eigen processen willen opdringen aan de hele onderneming, alsof de toekomst ervan afhangt. De Supporto’s zijn dus eerder spelbrekers dan hulpverleners.

  De zesde kop is Dirco. Deze kop laat het directiecomité van de onderneming dansen naar zijn pijpen. Hij speelt op stiekeme wijze de grote ego’s van de directie tegen elkaar uit om zo de andere koppen, StatusQuo, Frustratio, Supporto en Silo, te voeden.

  De queeste van de Ridders van de Lente

  De dappere helden trekken ten strijde tegen de zeskoppige draak Sixo en proberen de schatkist uit zijn klauwen te bevrijden. Met de hulp van andere ridders trachten ze buiten het bereik van de bloeddorstige drakenkoppen te blijven en de ontelbare valstrikken slim te omzeilen.

  De inhoud van de schatkist is van onschatbare waarde! Dat zijn namelijk de burgers van de onderneming. Deze grotendeels passieve bevolking leeft al eeuwen in de schaduw van de draak. Ze klagen steen en been over de situatie en voelen zich ontzettend machteloos. Maar de burgers rebelleren niet en blijven zo goed en zo kwaad als mogelijk functioneren in een schrikbeleid geregeerd door de wetten van de draak. Voor de lieve vrede ondernemen ze geen actie en verdedigen ze zelfs de draak tegen de Ridders van de Lente.

  Om de schatkist te redden, moeten de ridders de draak leren temmen, maar ze mogen in geen geval de koppen eraf hakken, want die groeien meteen en nog veel gevaarlijker terug. Ze gooien het dus beter over een andere boeg. Elke kop heeft ook een positieve kant en die kunnen de ridders in hun voordeel gebruiken.

  Bali de Tovenaar

  Zoals elke ridder op een missie staan de Ridders van de Lente er niet alleen voor in dit grote avontuur. Ze worden geholpen door Bali de Tovenaar. Bali belichaamt de essentiële en noodzakelijke waarden van de Ridders van de Lente: Bravoure, Ambitie, Loyaliteit en Inbeeldingsvermogen (B.A.L.I.). Bravoure staat voor moed en durf, ambitie voor hoop, loyaliteit voor trouw aan de onderneming en inbeeldingsvermogen voor creativiteit en innovatie.

  Bali, met zijn onmetelijke welwillendheid en oneindige wijsheid, zal de ridders waarschuwen en adviseren en hen zo helpen om hindernissen te overwinnen en valstrikken te omzeilen. Een van de waarschuwingen is een lijst met principes. De lijst is erg lang en het exacte aantal principes is vandaag nog steeds een mysterie. Hieronder vind je alvast de eerste 5 regels volgens Bali:

  • “Om te evolueren, heeft elke onderneming nood aan helden die geen uitdaging uit de weg gaan. Ware helden in hart en ziel.”
  • “De burgers zijn niet happig op de slechteriken maar ook niet op de helden, want zij ervaren beiden als lastposten.”
  • “De held leeft op hoop en geloof, en de slechterik op frustratie en woede. Een gefrustreerde held is zijn geloof kwijt.”
  • “De duistere kant van een slechterik is niet zijn sterkste kant. Maar wel de snelste, eenvoudigste en meest aantrekkelijke kant. Wees niet bang als je terechtkomt op het duistere pad, je kan nog steeds rechtsomkeer maken en terugkeren naar de goede zijde.”
  • “De kracht van hoop en geloof is tien keer groter dan die van frustratie. Maar die kracht valt ook tien keer zo snel uit elkaar. Je moet de kracht dus elfmaal meer voeden om vooruit te gaan.”

  Bali-web

  Het koninkrijk der ondernemingen volgens Bali

  Bali bestudeert al heel lang het reilen en zeilen van het Koninkrijk der ondernemingen. Hij ontdekte dat er twee soorten bedrijven in de problemen zitten. De ene soort zijn de bedrijven waarin de helden worden geofferd op het altaar van de status-quo. De andere soort zijn de bedrijven zonder helden.

  Bali waarschuwt deze bedrijven dat de toekomst hen slecht gezind zal zijn, als ze niet heel snel wakker schieten.

  De Ridders van de Lente bevestigen Bali’s uitspraken: de ridders van deze tijd staan voor een zware taak! Maar ze houden de hoop in leven en blijven doorzetten, want hun doel is meer dan de moeite waard. Dit artikel is nog maar het prille begin van de avonturen van de Ridders van de Lente. We houden je op de hoogte van al hun capriolen. In verschillende verhalen zal je ze beter leren kennen, hun wapens en strategieën ontdekken, meeleven met hun overwinningen en nederlagen en kunnen genieten van de goede raad van Bali. Wordt zeer spoedig vervolgd!

  Lionel Barets, 15/09/2015