• De Lente van de Bedrijfswereld

  Printemps

  Beste bedrijven, de huidige managementsystemen worden steeds meer betwist ! De kleine opstand van vandaag kan zich met de tijd omvormen tot een grote revolutie.

  Moet het bedrijfsmanagement zich zorgen maken ? Enkel diegenen die de persoonlijke belangen van de leidende kaste beschermen. Diegenen die gericht zijn op de duurzame ontwikkeling van hun bedrijf en die het managementdenken van de 20ste eeuw in vraag kunnen stellen kunnen zich alleen maar verheugen !

  Welkom op de Lente van de Bedrijfswereld !

  Ik heb besloten om de beweging die zich vandaag al manifesteert en die steeds meer zal toenemen, de « Lente van de Bedrijfswereld » te noemen onder verwijzing naar twee begrippen. Het eerste begrip is de « Arabische Lente » die een grootschalige volksopstand tegen de regering teweegbracht en de aanzet gaf tot een wedergeboorte en vrijheid in vele Arabische landen. Het tweede begrip is de « lente » die als symbool staat voor vernieuwing en ontwikkeling.

  Ik denk dat het inderdaad tijd is voor de bedrijven om uit de winterslaap van het management van de 20ste eeuw te ontwaken. Dit soort beheer, dat voortgekomen is uit het Taylorisme, vormt de basis van de grote sterk hiërarchisch opgebouwde structuren waarin het gezag zich bovenaan bevindt en de taakspecialisatie de compartimentering van de individuen veroorzaakt. Het Taylorisme, dat destijds noodzakelijk was om een economische en sociale ontwikkeling mogelijk te maken, heeft de mensheid in staat gesteld om een belangrijke stap te zetten in haar ontwikkeling. Maar zoals alle achterhaalde manieren van denken, belet het Tayloristisch denken ons om de volgende stap te zetten omdat het ons weerhoudt van zin voor initiatief, innovatie en samenwerking.

  Naar een herdefinitie van de bedrijfsfunctionering

  De paradigma’s en organisatievormen van de bedrijven alsook de aanpak van de bestuurders, managers en werknemers zijn niet aangepast aan de hedendaagse realiteit noch aan de actuele uitdagingen. Ik heb dit heel vroeg in mijn carrière vastgesteld en deze vaststelling blijkt nu vanzelfsprekend voor steeds meer mensen.

  Dit lijkt zo vanzelfsprekend dat bepaalde bedrijven het risico genomen hebben om zich te bevrijden uit de boeien van de zware, autoritaire en directieve bestuursstructuren om te streven naar coöperatieve organisatievormen die het ontstaan van collectieve intelligentie en innovatie bevorderen.

  Alle initiatieven die ik begeleid heb om de organisatie- en bestuursmodellen te doen evolueren alsook alle initiatieven waarvan ik kennis genomen heb blijken in de richting te gaan van een globale herdefinitie van de functionering van bedrijven. Deze herdefinitie heeft als doelstelling de individuen te responsabiliseren en zowel hun autonomie als hun samenwerking te verhogen om de collectieve intelligentie op alle niveaus van het bedrijf te ontwikkelen.

  De « Lente van de Bedrijfswereld » verwijst dus naar deze overgangsperiode die de bedrijven ertoe brengt zich te hertekenen. De betekenis die ik aan de Lente van de Bedrijfswereld geef komt overeen met het bewust worden en benadrukken van de spanning en paradoxen die men tegenwoordig in de bedrijven terugvindt. Deze bewustwording zet de bedrijven aan om te evolueren op het vlak van paradigma’s, structuur en praktijken. Dankzij dit inzicht zijn een revolutie EN een evolutie tegelijkertijd mogelijk.

  Printemps de l'entreprise

  Met z’n allen verantwoordelijk

  Wij zijn allemaal verantwoordelijk om ons steentje bij te dragen om de bedrijven van morgen te ontwikkelen : bestuurders, managers, werknemers, klanten, leveranciers en zelfstandigen. Wij gaan samen te werk om een meer menselijke werking in te voeren en zo welvaart te creëren binnen bedrijven.

  Een oude Indiaanse legende vertelt dat er op een dag een gigantische bosbrand was. Alle dieren waren doodsbang en verbijsterd. Ze keken machteloos toe. Alleen de kleine Kolibrie was ijverig aan het werk : hij ging telkens heen en terug om enkele druppels water te gaan halen met zijn snavel en die over het vuur te gooien. Een tijdje later zei de Toekan, geërgerd door die absurde drukte : « Kolibrie ! Ben je gek ? Denk je dat je met enkele druppels water de brand zal blussen ? » En de Kolibrie antwoordde : « Neen, maar ik doe mijn deel van het werk. »

  Dit is het eerste artikel van een gloednieuwe reeks : « de Lente van de Bedrijfswereld ». Met deze reeks artikels wil ik de ervaringen en vaststellingen die ik als begeleider van talrijke bedrijven samengebracht heb met u delen en u een aantal tools voorstellen die door de zogenaamde « bevrijde » ondernemingen gebruikt worden. Daarenboven wil ik, door middel van een samenvatting van verschillende teksten over het onderwerp, de aandacht richten op concrete voorbeelden van bedrijven die hun Lente gedaan hebben.

  Lionel Barets, 12 maart 2015

  (het eerste artikel over dit onderwerp werd geschreven in april 2014)

  Meer info ? Aarzel niet langer en ga naar http://convidencia.com/fr/category/printemps/