Aankondiging – zelfstandige Opleider Coach Innovatie

Functie :
Opleider en animator gespecialiseerd in Innovatie methodes

Onderneming
Convidencia is een organisatie gespecialiseerd in management-, organisatie- en communicatieadvies. Wij werken vandaag samen met een netwerk van begeleidingsexperten. Zo verzekeren wij ons van een grote mate van flexibiliteit en een hoog competentieniveau.

Convidencia is in volle ontwikkeling en trekt voortdurend nieuwe klanten en nieuwe projecten aan. Wij willen op een meer flexibele wijze kunnen beantwoorden aan de vragen van onze klanten. Daartoe wensen wij een nieuwe medewerker op te nemen in ons team van externe consultants. Wij zetten hem of haar graag ad hoc in op projecten van onze klanten binnen de geest, de expertise en de waarden van Convidencia.

Missie van de medewerker
De medewerker ziet zich in staat om volgende missies op zich te nemen :
• Opleiding van teams in Innovatie d.m.v. tools zoals Lean Startup, BMC en VPC
• Voorbereiding en co-animatie van innovatie workshops bij specifieke doelgroepen
• Begeleiding van Innovatie-, incubatie- of versnellingsprojecten

Gewenste competenties
• Ervaring in de bedrijfswereld en de logica van organisaties : projectleiders, managers, consultants, diensthoofden, change managers ;
• Competenties op gebied van begeleiding en opleiding : coaching, animatie, mogelijkheid om opleidingen te geven ;
• Beheersing van de tools en methodes m.b.t. innovatie zoals : Lean Startup, Customer Development, Design Thinking, BMC, VPC, Lean Canvas ;
• U beheerst zowel het concept van de radicale innovatie als de nieuwe businessmodellen.

Profiel
• U kan een geslaagde ervaring op het gebied van Innovatie van minimum 3 jaar voorleggen ;
• U bent voldoende onderlegd in en vertrouwd met het geven van opleidingen en het begeleiden van ondernemingen ;
• U bent nieuwsgierig en staat open voor vernieuwing en kan nieuwe ideeën genereren met een duidelijk business model
• U bent het gewend om in projectteams te werken. U getuigt van luisterbereidheid en diplomatie en u bent dynamisch en creatief. U heeft bovendien een uitgesproken communicatietalent ;
• U draagt op integere wijze zorg voor het project Convidencia ;
• U herkent zich in de missie van Convidencia: « Individuen laten spreken en de samenhang in ondernemingen verhogen om hen voor te bereiden op de humane organisaties van morgen. » ;
• U bent vloeiend in het Nederlands en het Frans. Een grondige kennis van het Engels is een groot voordeel.

Onze samenwerking
De samenwerking met Convidencia en haar medewerkers, geeft u een volledig nieuwe blik op het vak en geeft u de mogelijkheid om mee aan de wieg te staan van het ontstaan van nieuwe beheersmodellen in organisaties.

Als extern lid van de organisatie, zal u worden uitgenodigd om volledig te worden opgenomen in de groep zodat we samen met u de waarden van de onderneming kunnen delen en beleven. U brengt uw eigen savoir-faire en gevoeligheden in het team in. U integreert de basistools van Convidencia die nodig zijn voor de uitvoering van uw opdrachten bij onze klanten.
In een eerste fase zal u worden gevraagd voor ad hoc interventies in het kader van projecten bij onze klanten. Uw betrokkenheid en het type interventie waarvoor u wordt gevraagd, kunnen evolueren naargelang de evolutie van de ondernmeing.
U wenst meer te weten over Convidencia ? Steek uw licht op op www.convidencia.com

U vindt dat we absoluut kennis moeten maken ? Aarzel niet et contacteer ons via contact@convidencia.com

Tot zeer binnenkort,

Convidencia-team